BENTO – EXPERTEN PÅ YAKINIKU

Bento är japanska och betyder matlåda, men är mer än så. En traditionell Bento består av ris, fisk eller kött och grönsaker, och serveras i allt från massproducerade förpackningar till vackra trälådor. Bento Food har valt att inte tillverka färdiga portionsförpackningar. Vår affärsidé är att producera Yakiniku av hög kvalitet som är färdig att användas av restaurangerna, och som sedan med andra tillbehör kan komponeras till färdiga rätter på restaurangerna. Vi koncentrerar oss på den produkt som vi kan bäst, Yakiniku, och vid sidan av restaurangförsäljningen ökar också våra leveranser till livsmedelsbutiker.

Vår verksamhet startade 2002 och produktionen sker i anpassade utrymmen, i en skyddad miljö med höga hygieniska krav och i lokaler som av Livsmedelsverket godkänts för tillagning av varm mat. Vi tillämpar arbetsmetoderna i HACCP, som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Och vi använder oss av egenkontroll som baseras på god hygienpraxis (GHP).